ประเทศไทย

 
ประเทศไทย
 

Top Players

PlayerPoints
85.2 M
66.2 M
65.8 M
49.4 M
48 M
45.7 M
44.3 M
39.7 M
38.9 M
35.7 M

Top Medals

PlayerPoints
12 M
11.1 M
10.6 M
8,725 K
7,822 K
7,372 K
7,346 K
6,684 K
6,339 K
5,528 K

Top Guilds

GuildPrestige
26288
25777
19845
17883
17673
16528
14637
12179
11343
11208