ประเทศไทย

 
ประเทศไทย
 

Top Players

PlayerPoints
233 M
221 M
168 M
138 M
138 M
119 M
99.3 M
97.8 M
79.3 M
72.4 M

Top Medals

PlayerPoints
36.6 M
36.2 M
34.3 M
32.4 M
28.9 M
28.1 M
21.8 M
21 M
20.5 M
19.8 M

Top Guilds

GuildPrestige
36721
28791
28194
25755
23868
19218
18309
14393
14221
13955