ประเทศไทย

 
ประเทศไทย
 

Top Players

PlayerPoints
75.9 M
60 M
56.7 M
46.4 M
45.5 M
39.9 M
39.1 M
37.2 M
36.8 M
32.9 M

Top Medals

PlayerPoints
9,472 K
9,459 K
8,153 K
8,147 K
7,346 K
6,999 K
6,738 K
6,338 K
6,264 K
4,258 K

Top Guilds

GuildPrestige
26404
25315
19496
16914
16583
16471
15007
11330
11006
10772