ประเทศไทย

 
ประเทศไทย
 

Top Players

PlayerPoints
119 M
114 M
103 M
98.6 M
83.3 M
70.4 M
60 M
52.7 M
51.9 M
50.4 M

Top Medals

PlayerPoints
21.2 M
19.3 M
17.2 M
14.6 M
13.4 M
11.5 M
10.7 M
10.1 M
9,965 K
7,346 K

Top Guilds

GuildPrestige
31204
30005
27557
26660
24114
19096
17563
14983
14398
13416