ประเทศไทย

 
ประเทศไทย
 

Top Players

PlayerPoints
52.9 M
40.3 M
38.1 M
36.8 M
34.6 M
29.4 M
29 M
28.1 M
27.7 M
26.4 M

Top Medals

PlayerPoints
7,330 K
6,338 K
6,233 K
5,260 K
4,813 K
4,763 K
4,103 K
3,561 K
3,270 K
3,023 K

Top Guilds

GuildPrestige
24553
22785
19711
15970
14610
14181
12505
11190
10439
10291