ประเทศไทย

 
ประเทศไทย
 

Top Players

PlayerPoints
57.5 M
42.2 M
41 M
40.3 M
37.3 M
31.4 M
30.3 M
28.6 M
28.6 M
28.5 M

Top Medals

PlayerPoints
7,344 K
6,876 K
6,338 K
5,958 K
5,398 K
5,169 K
4,736 K
4,056 K
3,627 K
3,410 K

Top Guilds

GuildPrestige
24456
22810
20190
16957
14589
14031
13644
11486
10908
10246