ประเทศไทย

 
ประเทศไทย
 

Top Players

PlayerPoints
64 M
50.2 M
46.2 M
44.5 M
41.7 M
34.5 M
33 M
32.7 M
30.1 M
29.9 M

Top Medals

PlayerPoints
7,930 K
7,345 K
7,310 K
6,597 K
6,338 K
5,854 K
5,818 K
5,661 K
4,930 K
3,817 K

Top Guilds

GuildPrestige
24668
24147
20270
16981
15017
14775
14740
11629
11300
11071