ประเทศไทย

 
ประเทศไทย
 

Top Players

PlayerPoints
107 M
91.8 M
87.5 M
85 M
69.3 M
64.2 M
54.7 M
51.6 M
46.7 M
45.5 M

Top Medals

PlayerPoints
18.2 M
16.3 M
14.6 M
13.7 M
12.4 M
11.6 M
9,456 K
9,074 K
8,410 K
7,346 K

Top Guilds

GuildPrestige
29692
28238
27814
25906
23700
19407
16219
15052
14153
13127