ประเทศไทย

 
ประเทศไทย
 

Top Players

PlayerPoints
208 M
199 M
157 M
134 M
122 M
114 M
94 M
90 M
74.6 M
68.3 M

Top Medals

PlayerPoints
35.7 M
35.3 M
31.2 M
28.1 M
25.1 M
25 M
20.8 M
20.1 M
19.3 M
18.5 M

Top Guilds

GuildPrestige
36736
28913
28058
25838
23805
18749
17996
14382
14358
14027